Ovoce do škol

ovoce do škol

Dne 21. prosince 2009 schválila Vláda projekt „Ovoce do škol" vymezený nařízením vlády č.478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.

Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Naše škola je dlouhodobě zapojena do tohoto projektu a podporuje zdravou výživu dětí a mládeže. Bližší informace o projektu najdete na webových stránkách projektu Ovoce do škol.