Beseda s pracovnicemi ÚP

Zveřejněno: 23. 11. 2019, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 253x

V rámci volby povolání se starší žáci účastnili besedy s pracovnicemi Úřadu práce v Rokycanech, která byla určena žákům 7., 8. a 9. ročníku. Žáci se seznámili s možnostmi dalšího vzdělávání po ukončení základní školy, významem získání pracovní profese a výučního listu. Všichni žáci si též vyzkoušeli svoji orientaci v druzích a osobnostních předpokladech jednotlivých povolání a žáci devátého ročníku se dozvěděli o tom, jaké mají možnosti a povinnosti při podávání přihlášek do učebních oborů. Zároveň byli informování o užitečných webových stránkách, kde žáci i jejich rodiče mohou najít další potřebné informace jako je seznam škol nebo termíny dnů otevřených dveří příslušných škol a učilišť.  Pracovnice ÚP předaly mimo informací i Atlasy školství a v závěru besedy popřály žákům úspěšný výběr učebního oboru.

(Text připravila: A. Nekulová)