Vánoční setkání 2019

Zveřejněno: 11. 1. 2020, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 138x

Na sklonku kalendářního roku 2019 proběhlo kulturní vystoupení našich žáků, kterým vygradoval pravidelný školní projekt Vánoční setkání. Všichni žáci se na tuto akci rádi a nadšeně připravovali během měsíců listopad a prosince. Pod vedením odpovědných pedagogů a asistentů si žáci při českém jazyce a hudební výchově chystali vhodné předlohy a studovali texty. Při pracovních činnostech nebo výtvarné výchově si vyrobili nejrůznější kulisy a rekvizity, vánoční dekorace a drobné dárky. Připravený program byl plný básniček, písní, scének i tance. Všem účinkujícím tak právem náležel srdečný potlesk spolužáků, rodičů a dalších návštěvníků z řad veřejnosti. Velké pozornosti se také těšila výstava výkresů a mnoha různých výrobků s vánoční tématikou, které děti vytvořily v průběhu adventního času. Celý den proběhl v poklidné vánoční atmosféře. Projektový den Vánoční setkání 2019 se vydařil a všem se líbil.

(Text připravila: I. Balounová)