Recyklohraní - "Dlouhý, Široký a Bystrozraký"

Zveřejněno: 7. 2. 2020, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 398x

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do školního programu Recyklohraní. Žáci splnili úkol s názvem „Dlouhý, Široký a Bystrozraký.“ Spolu s panem Dlouhým měřili, jak daleko to mají k nejbližšímu červenému kontejneru na vysloužilé elektrospotřebiče. S panem Širokým určovali objem nádoby. Pan Bystrozraký, jak pohádka praví, vyniká ostrým zrakem. Proč by tedy nemohl vidět, co se nachází uvnitř červeného kontejneru? Žákům byl průvodcem při popisování, co patří či nepatří do sběrné nádoby.

Žáci při plnění úkolu zjišťovali umístění a význam kontejnerů na elektro odpad. Vydali se k nim a měřili si čas. Zároveň odhadovali vzdálenost pomocí krokování a měřením GPS trasy - nástroj stopař. V terénu ještě změřili všechny zadané rozměry kontejneru. Ve škole počítali objem kontejneru a počet mobilních telefonů Iphone 5, které by se do kontejneru vešly, kdyby byl zaplněný zcela nebo jako většinou do 2/3. Ve finále si připomněli, které předměty do kontejneru patří a které do něj rozhodně nepatří.

Úkol žáky bavil a velmi dobře v jeho plnění uplatnili učivo objem těles z matematiky a fyziky.

(Text připravila: M. Dornicová)