Knihovna J. A. Komenský

Zveřejněno: 18. 10. 2020, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 367x

Naši žáci navštívili městskou knihovnu u příležitosti 350. výročí úmrtí českého velikána J. A. Komenského. Pod vedením paní ředitelky, Jany Aubrechtové, si připomněli jeho dětství, rodinné poměry, školní léta, život v době šťastné i vážné. Dále bylo součástí pěkného vzdělávacího programu seznámení s prostředím staré školy, způsoby, pohled a názory na vzdělání, které J. A. Komenský nově uplatňoval. Dnešní žáci si také připomněli některé důležité pedagogické zásady, které nebyly vždy tak samozřejmé a vyzkoušeli si psaní husím brkem na papír, či jak se píše na břidlicovou tabulku. V závěru besedy shlédli krátký animovaný film, který všechny podané informace zrekapituloval.

(Text připravila: Alena Nekulová)