Sponzoři školy

LuGi Trade

Děkujeme firmě LuGi Trade s.r.o. za finanční dar, který škola využila na nákup materiálu pro pracovní a výtvarné činnosti.

Děkujeme panu Ing. Martinu Hálovi za věcný sponzorský dar - vybavení kabinetu učitelů a třídy - v hodnotě 19 544,- Kč.

Děkujeme manželům Sailerovým a Šeflovým za podporu a spolupráci v rámci projektových dnů.