Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně na naší škole:

 • poskytuje individuální informace a odborné rady žákům a rodičům
 • spolupracuje s:
  • Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rokycanech
  • Speciálně pedagogickými centry v Plzni a v Praze
  • Probační a mediační službou v Rokycanech
  • Střediskem výchovné péče v Plzni
  • s OSPOD Rokycany
 • spolupracuje s třídními učiteli při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů
 • kontroluje termíny a závěry vyšetření žáků v PPP a SPC
 • vede kartotéku žáků s různými stupni mentální retardace, kombinovaným  postižením, autismem a dalším zdravotním handicapem
 • aktualizuje kabinet VP materiály o výchovném poradenství
 • zajišťuje agendu spojenou s přihláškami na SŠ a zápisovými lístky
 • provádí individuální poradenskou činnost pro žáky a jejich rodiče
 • zprostředkovává informace o volbě povolání
 • spolupracuje s úřadem práce a učilišti v regionu

 Výběr základních informací můžete získat zde:


Dny otevřených dveří (DOD) odborných učilišť a středních škol v Plzeňském kraji - 2020/2020.

Atlas školství v elektronické verzi zatím nebyl zveřejněn. V tištěné podobě si lze Atlas školství a termíny dnů otevřených dveří vyzvednout v kabinetu výchovné poradkyně.

Akademie řemesel se k vůli současné epidemiologické situaci na podzim 2020 neuskuteční.