Sponzoři školy

Děkujeme firmě eAMADEO.cz (https://www.eamadeo.cz/) za poskytnutý materiál na pracovní a výtvarné činnosti.

Děkujeme společnosti Lesy města Rokycany, s. r. o. za vánoční stromeček pro školní výzdobu. Na oplátku naši žáci sbírali a dále budou sbírat tvrdé pečivo pro přikrmování lesní zvěře.

Děkujeme manželům Sailerovým a Šeflovým za podporu a spolupráci v rámci projektových dnů.

Děkujeme panu Ing. Martinu Hálovi za věcný sponzorský dar - vybavení kabinetu učitelů a třídy - v hodnotě 19 544,- Kč.

LuGi Trade

Děkujeme firmě LuGi Trade s.r.o. za finanční dar, který škola využila na nákup materiálu pro pracovní a výtvarné činnosti.