Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (viz pozn. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky organizace na adrese www.skolaprakticka.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimku mohou tvořit vložené dokumenty (zejména ve formátu PDF), u některých nelze vyloučit, že nejsou strojově čitelné. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, kontaktujte nás na adrese uvedené níže. Na některých zařízeních může čtení obsahu zhoršovat neresponzivnost webu.

Přístupnost obsahu

Vložené dokumenty

Veškeré vložené dokumenty jsou v podobě obecně rozšířených textových formátů, které lze otevřít volně dostupnými programy. Konkrétně se jedná o tyto formáty:

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky využité na tomto webu jsou popsány na samostatné stánce "Klávesové zkratky".

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo dne 20. 9. 2019 vypracováno na základě vlastního posouzení vlastníkem webové prezentace (v souladu s čl. 3. odt. 1 prováděcího rozhodnutí komise EU 2018/1523).

Prohlášení bylo revidováno dne 21. 9. 2019 provozovatelem webové prezentace.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlastník webu si klade za cíl zpřístupnit webovou prezentaci všem jejím uživatelům v souladu se základními principy přístupnosti. V případě potřeby lze využít kontakt:

Základní škola, Rokycany, Čechova 40

337 01 Rokycany

tel: 371 723 255, 777 484 951

email: ivana+dot+faitova(AT)skolaprakticka+dot+cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud uživatel nabude dojmu, že webová stránka organizace neposkytuje informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyčerpal všechny možnosti komunikace se zástupci organizace či provozovatelem webu, může skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva.

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 


Pozn. 1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).