Šablony II - Projektové dny ve škole a mimo školu 2021

Zveřejněno: 30. 6. 2021, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 238x

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II. Jeho součástí byly i projektové dny ve škole a projektové dny mimo školu. Školní i mimoškolní aktivity probíhaly v měsících říjen až červen školního roku 2020/2021.

Ve škole byly realizovány tři projektové dny. První projektový den „O lese nejen v lese“ lektoroval lesní pedagog. Vycházce předcházely několika denní přípravy a žáci se seznamovali s poznatky o přírodě teoreticky pomocí nejrůznějších herních ale i encyklopedických materiálů. Projekt vyvrcholil společnou vycházkou do kotelského polesí, kde si žáci ověřovali své poznatky v praxi.

Uskutečnění druhého projektového dne jsme pro epidemiologickou situaci několikrát přesouvali. Nakonec se nám jej povedlo uskutečnit v jarním období. Oslovili jsme odborníka z oboru ICT a společně s ním jsme připravili projektový den „Animace s tablety.“ Žáci si vyzkoušeli pomocí aplikace zinscenovat vlastní příběh, který zaznamenávali pomocí tabletu. Práce vedla žáky k rozvoji fantazie, ale i vzájemné komunikaci a spolupráci.

Třetím projektovým dnem ve škole byl projekt s názvem „Energie kolem nás.“ Oslovili jsme odborníka z praxe v oboru elektro a navázali jsme na virtuální prohlídku jaderné elektrárny Temelín. Pod odborným vedením se žáci seznámili s výrobou elektrické energie chemickou i fyzikální cestou, konstruovali zařízení ze stavebnice a prováděli různá měření či porovnávání naměřených hodnot. Vzájemná spolupráce a komunikace byla též velmi přínosná.

Projektové dny mimo školu jsme záměrně plánovali až na období, kdy budou zmírněna  protiepidemiologická opatření z důvodu cestování a dodržení podmínky realizace projektu v minimální vzdálenosti 10 km od místa školy. Prvním místem, kam se žáci vypravili, bylo okolí Kařeza. V jeho okolí žáci pod vedením ICT oborníka opět využívali tablety k turistickým, ale i informačním a naučným účelům. Záměrem bylo posílení zájmu o poznávání přírody, turistiku a ukázka ICT techniky v oblasti volného času i jinak než-li pasivním sledováním nebo hraním her.

Další výjezd a projektový den mimo školu podnikli žáci v okolí Nezvěstic, kde se opět setkali s lesním pedagogem, který ve spolupráci s paní učitelkou připravil zajímavou procházku s prvky místní fauny i flory. Zajímavé byly ukázky mysliveckých trofejí a mnoho dalších informací právě o lesní zvěři. Zároveň si žáci připomněli zásady bezpečného pohybu v lese v různých situacích, se kterými se mohou setkat, a mohlo by jim hrozit nebezpečí. Velmi poutavý výklad lesního pedagoga a dobře připravená programová náplň bude jistě důvodem i k další spolupráci s tímto odborníkem.

Závěrečným projektovým dnem byl projekt „Farmaření na farmě“ v Milínově. Žákovská skupina se na tento den velmi těšila, neboť živá zvířata nevídají tak často. Pod vedením zkušené farmářky se žáci postupně seznámili se zásadami hospodaření na statku, druhy domácích hospodářských zvířat a jejich přínosu, či poznatky o pěstování potřebných obilnin a zeleniny, včetně bio produktů. Některé farmářské dovednosti si mohli žáci i vyzkoušet nebo také ochutnat. V závěru dne si pak žáci mohli některá zvířata pomazlit, což byl pro některé opravdu velmi nový a zajímavý poznatek.

Po realizaci projektových dnů probíhala vždy reflexe a přenos poznatků ostatním pedagogům. Projektové dny celkově prohloubily všeobecné ale i odborné poznatky, které žáci získávají teoreticky ve škole. Přispěly též ke zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky, včetně komunikace, kreativity, rozhodnosti nebo spolupráce a sounáležitosti.

(Text připravila: A. Nekulová)