Zprávy za období: březen 2022

Zveřejněno: 31. 3. 2022, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 168x

V závěru měsíce března se starší žáci opět vydali do rokycanské knihovny a jak by ne, když je březen měsíc knihy. Paní knihovnice si pro žáky připravila program ...

Zveřejněno: 27. 3. 2022, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 308x

Ponožkovým dnem 21. března si naši žáci připomněli problematiku osob s Downovým syndromem ve společnosti i mezi našimi spolužáky. Pod vedením učitelek a asistentek žáci ponožkovali o 106 ...

Zveřejněno: 20. 3. 2022, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 272x

Naši starší žáci měli opět možnost účastnit se virtuální prohlídky elektrárny, kterou organizuje společnost ČEZ. Tentokrát se prostřednictvím internetu dozvěděli nové poznatky o obnovitelných zdrojích elektrické energie a ...

Zveřejněno: 20. 3. 2022, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 173x

Starší žáci naší školy se setkali se zástupci PČR, aby se odborně seznámili s bezpečností v silničním provozu, trestní odpovědností, nebezpečím užívání návykových látek nebo kyberšikanou. Shlédli také ...

Zveřejněno: 20. 3. 2022, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 360x

Žáci IX. třídy se po jarních prázdninách vydali na tělovýchovnou vycházku do Husových sadů. Nejprve si protáhli svá těla na tělocvičném nářadí ve Street Workoutovém parku poblíž městského ...