Mimořádné události 2022

Zveřejněno: 15. 5. 2022, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 95x

Dne 12. 5. 2022 proběhl opět projektový den Mimořádné události. Ve třídách pracovali žáci ve skupinách nebo samostatně. Mladší žáci besedovali o hasičích, záchranných pracích a běžných rizikových situacích. Zopakovali si zásady poskytování první pomoci. Nejstarší žáci si nejprve připomněli základní terminologii mimořádných událostí.  Jednotlivé pojmy si také podrobněji vysvětlili. Dále se pak věnovali problémům spojených s povodněmi, bleskovými povodněmi, haváriemi a zemětřesením, u kterých se seznámili s preventivními opatřeními, ale i druhy likvidačních prací. K činnosti žáci využili materiály z webové stránky Záchranný kruh, kde také získali studijní informace a pracovní listy.  Na závěr se všichni žáci účastnili přehlídky sborů IZS u příležitosti Memoriálu Jindřicha Šmause, která se pravidelně koná v našem městě. Projektový den proběhl v klidné a příjemné atmosféře. Den se vydařil a všem se líbil.

(Text připravila: I. Balounová)