Ekologický den 2022

Zveřejněno: 5. 12. 2022, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 273x

Žáci se v rámci projektového dne seznámili s různými typy elektráren, se způsoby výroby elektrické energie, hledali také výhody a nevýhody činnosti elektráren nebo případné nežádoucí účinky na životní prostředí. Hovořili o využití přírodních zdrojů. Děti si také se zájmem povídaly o šetření elektrickou energií v domácnosti. Při besedách využily dětské encyklopedie, přírodopisné knihy, články na internetu. Ve druhé části dopoledne mladší žáci kreslili nebo modelovali zvolený typ elektrárny, starší žáci si vyzkoušeli práci s elektrotechnickou stavebnicí. Činnosti ve třídách byly pestré, zajímavé a podnětné. Projektový Ekologický den proběhl v klidné a příjemné atmosféře, byl vhodným zpestřením výuky a přispěl k podpoře vzájemné spolupráce mezi žáky.

(Text připravila: M. Királová)