Mimořádné události 2023

Zveřejněno: 21. 5. 2023, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 143x

Naše škola se již po několikeré divácky zúčastnila memoriálu Jindřicha Šmause, což je soutěžní přehlídka profesionálních soutěžních týmů ve vyprošťování osob a poskytování první pomoci. Na úvod dne proběhla ve třídách k danému tématu beseda. Žáci si zopakovali jednotlivé složky IZS, jejich činnost, tel. spojení, základy dopravní výchovy a poskytování první pomoci. Na náměstí T. G. Masaryka v našem městě pak viděli praktické ukázky, které předvedli profesionální hasiči z Rokycan, Berouna a dalších měst. V modelových situacích zde záchranáři předvedli svůj odborný zásah, který se žákům líbil a také rozšířil jejich znalosti a povědomí o jejich práci.

(Text připravily: I. Balounová a A. Nekulová)