Vyhodnocení projektu Záložka do knihy spojuje školy

Zveřejněno: 29. 11. 2023, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 140x

V říjnu letošního roku se žáci naší školy zapojili do 14. ročníku česko-slovenského projektu s názvem Záložka do knihy spojuje školy na téma Inspirující svět pohádek, básní a příběhů. Žáci vyráběli záložky do knih s pohádkovým motivem, které věnovali žákům z partnerské slovenské školy. Žáci vyrobili celkem 102 knižních záložek, které jsme pak zaslali partnerské škole v Klenovci v Banskobystrickém kraji. Od partnerské školy jsme v rámci výměny dostali také záložky do knih spolu s drobnými dárkovými předměty. Na vyučovacích hodinách českého jazyka a literatury si žáci četli známé české a slovenské pohádky, povídali si o nich a seznámili se s jejich autory. Za účast v projektu obdržela naše škola diplom od organizátorů projektu. Největším přínosem projektu byl rozvoj čtenářských dovedností žáků, podpora zájmu o čtení a navázání kontaktů se žáky z partnerské slovenské školy.

(Text připravil: P. Királ)