Muzeum - Pravěk

Zveřejněno: 16. 2. 2024, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 116x

 Žáci V. třídy navštívili muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, kde proběhla beseda na téma Pravěk. Dozvěděli se, že jde o dobu před vznikem písma, tedy prehistorickou, během níž dochází k vývoji člověka a jeho rozšíření po téměř celé Zemi. Žáci si prohlédli expozici doby kamenné, železné a bronzové a vypracovali pracovní listy, na kterých byly nákresy předmětů z pravěku. Expozice se všem líbila a rozšířila vědomosti všech zúčastněných.

(Text připravila: I. Balounová a E. Kindlová)