V muzeu - O pravěku

Zveřejněno: 18. 2. 2024, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 113x

 

Dne 15. 2. 2024 žáci ZŠ l. B a ZŠ speciální ll., navštívili v muzeu B. Horáka  stálou výstavu s expozicí Pravěk, kde se seznámili, jak vypadal život na našem území před mnoha milióny let od prvohor až po čtvrtohory. Byli seznámeni se způsobem obživy, oblékání, bydlení, trávení volného času, např. jeskynními malbami, výrobou keramiky nejen užitkové, dále okrasnými předměty, např. brože, sošky. V závěru hodiny, v pracovním listě měli za úkol namalovat předložené předměty a vybarvit obrázek mamuta. Žáci výklad poslouchali se zaujetím a dokázali odpovídat na dané otázky. Tato výstava do minulosti byla pro žáky přínosem a velmi se jim líbila.

(Text připravila: A. Vébrová)