Den Země 2024

Zveřejněno: 5. 6. 2024, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 107x

V pátek 31. 5. 2024 proběhl celoškolní projekt Den Země na téma Chráníme životní prostředí. Každoročně si tento den připomínají miliony lidí na celém světě, kdy upozorňují na závažné problémy životního prostředí. Žáci naší školy se také zapojili. V prvé části dne si všichni zopakovali poznatky z vyučovacích hodin, které se vážou k planetě Zemi. Poté se bavili o vlivu člověka na životní prostředí a hledali příklady takových činností. Mladší žáci si především upevnili představu o tom, jak třídit alikvidovat komunální odpad k jeho další recyklaci. Využili k tomu pracovní listy a magnetické karty, které přiřazovali k daným barevným kontejnerům. Starší žáci se virtuálně podívali do spalovny odpadu Chotíkov. Ve druhé části dopoledne někteří žáci odnesli plastové a papírové odpadky do kontejnerů, jiní se zabývali sběrem odpadu v okolí své školy. Nejstarší žáci na závěr nahlédli na planetu Zemi pohledem z vesmíru, aby měli větší důvod k její ochraně ve svém každodenním životě.  Při besedách žáci využívali dětské encyklopedie, přírodopisné knihy, vlastní zkušenosti a vyhledávali různé články a videa na internetu.

Činnosti ve třídách i v učebnách s interaktivní tabulí byly pestré, zajímavé a podnětné. Žáci si upevnili již známé vědomosti a obohatili se o nové poznatky. Projektový Den Země proběhl v klidné a příjemné atmosféře, byl vhodným zpestřením výuky a přispěl k podpoře vzájemné spolupráce mezi žáky.

(Text připravila M. Kiráľová)