Den Země v Mlečicích

Zveřejněno: 9. 6. 2024, zapsal: Alena Nekulová, přečteno: 50x

Koncem května se žáci speciální třídy v Mlečicích věnovali v rámci projektového dne problematice ochrany životního prostředí se zaměřením na třídění a likvidaci odpadu. Nejdříve si na internetu prohlíželi obrázky k dané problematice, pak pracovali podle pokynů s jednoduchým pracovním listem a nakonec uklidili dětské hřiště. Prováděné výukové aktivity se všem líbily a žáci byli spokojeni, že v rámci svých možností mohli přispět ke zlepšení životního prostředí v obci.

(Text připravil: P. Kiráľ)