Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně na naší škole:

 • poskytuje individuální informace a odborné rady žákům a rodičům
 • spolupracuje s:
  • Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rokycanech
  • Speciálně pedagogickými centry v Plzni a v Praze
  • Probační a mediační službou v Rokycanech
  • Střediskem výchovné péče v Plzni
  • s OSPOD Rokycany
 • spolupracuje s třídními učiteli při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů
 • kontroluje termíny a závěry vyšetření žáků v PPP a SPC
 • vede kartotéku žáků s různými stupni mentální retardace, kombinovaným  postižením, autismem a dalším zdravotním handicapem
 • aktualizuje kabinet VP materiály o výchovném poradenství
 • zajišťuje agendu spojenou s přihláškami na SŠ a zápisovými lístky
 • provádí individuální poradenskou činnost pro žáky a jejich rodiče
 • zprostředkovává informace o volbě povolání
 • spolupracuje s úřadem práce a učilišti v regionu

 Výběr základních informací můžete získat zde:


Informace k volbě povolání: https://www.prihlaskynastredni.cz/