Volby do školské rady 2024

29. května 2024 se konaly volby do školské rady. Nově zvolenými členy rady naší školy se stali:

Za zákonné zástupce žáků byla zvolena paní Petra Šimanová.

Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní Ing. Iveta Langová.

Za zřizovatele školy (KÚPK) byla zvolena paní Ing. Bc. Lenka Likeová.

 

Složení školské rady

Ing. Bc. Lenka Likeová zástupce zřizovatele
Ing. Iveta Langová zástupce ped. pracovníků
Petra Šimanová zástupce zákonných zástupců