Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Žáci spolu s rodiči i zaměstnanci naší ZŠ mohou nosit do školy použité baterie, tonery nebo drobná nefunkční elektrozařízení (hračky, mobily, fény, žehličky aj.). Naši žáci se v rámci projektu zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které zadávají organizátoři projektu. Za nasbíraný odpad a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.