Projekt e-Bezpečnost

Projekt eBezpečnost vznikl z potřeby informovat co nejširší veřejnost o problematice nových technologií, především internetu a mobilních telefonů, a to z hlediska jejich (ne)bezpečnosti a rizik, se kterými se uživatelé mohou setkat.

http://www.bezpecnykraj.cz/ebezpecnost/ebezpecnost.aspx

eBezpečnost v sobě zahrnuje mnoho různých aktivit. Za tu nejdůležitější považujeme seznámení žáků základních a studentů středních škol s vybranými rizikovými tématy, kterými byly kyberšikana v roce 2011, Facebook v roce 2012 a problematika  on-line nakupování v roce 2013. Každým rokem je pak projekt zaměřen na další aktuální témata.Všechny dostupné a potřebné materiály k této tématice lze  zdarma stáhnout v Materiálech ke stažení na http://www.bezpecnykraj.cz/ebezpecnost/materialy-ke-stazeni/materialy-ke-stazeni.aspx.

Další klíčovou aktivitou projektu eBezpečnost je soutěžní kvíz. Zúčastnit se ho mohou žáci studující na ZŠ či SŠ v Plzeňském kraji, nebo žáci ZŠ a SŠ, kteří mají na území Plzeňského kraje trvalý pobyt (více v Pravidlech soutěže). Soutěžící mají za úkol správně odpovědět 20 otázek na dané téma a poté vyplnit kontaktní údaje. Bez nároku na výhru je kvíz samozřejmě otevřen všem zájemcům bez ohledu na místo trvalého pobytu či věk. Soutěží se vždy o atraktivní ceny pro jednotlivce i kolektivy. 

Dalšími aktivitami projektu eBezpečnost jsou:

  • ePoradna, kde se můžete on-line zeptat na cokoli, co vás trápí ohledně jakéhokoliv nevhodného chování na internetu, prostřednictvím mobilního telefonu a podobně. Pokud nechcete hned psát do poradny, mohou vám pomoci odpovědi na Časté dotazy.
  • eAktuality