Logo ESF Olomouc

Centra kolegiální podpory ve společném vzdělávání

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 

Centrum kolegiální podpory

 Centrum kolegiální podpory (CKP) je podporou pro vzájemné učení pedagogů v otázkách vzdělávání žáků (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami SVP). Nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav speciálně pedagogických studií na Pedagogické fakultě.

CKP při Základní škole, Rokycany, Čechova 40

Zapojené školy:

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, p.o.

Základní škola a Mateřská škola Mlečice

  Centra podpory jsou sítí pro sdílení zkušeností, šíření metodik, výměnu příkladů dobré praxe a diskuzním místem pro všechny.

  Od 20. února 2018 se budeme v rámci CKP při Základní škole, Rokycany, Čechova 40 každý měsíc scházet na pravidelných schůzkách s cílem sdílet a předávat si zkušenosti nejen v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Centrum kolegiální podpory Rokycany je otevřené nejen pro učitele, ale i pro asistenty pedagoga a ostatní pedagogické i nepedagogické pracovníky i další zájemce z řad veřejnosti.

Všichni učitelé v naší škole mají vzdělání v oblasti speciální pedagogiky a především dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření. Veškeré diskutované problémy a zkušenosti a možnosti řešení budou tedy vždy vycházet z praxe. Při přípravě programu další setkání budeme reagovat na konkrétní problémy, potřeby a přání všech zúčastněných.