Mléko do škol

Logo OZM

Cílem projektu Evropské unie je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu mléka a mléčných výrobků. K naplnění tohoto cíle přispěje i fakt, že mléko a neochucené mléčné výrobky dostávají děti zdarma. Jedná se o projekt Evropské Unie a  cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních

Naše škola je již několik let zapojena do tohoto projektu a podporuje zdravou výživu dětí a mládeže. Součástí projektu jsou také speciální akce a dny věnované zdravé výživě a zdravému životnímu stylu, ekologickému způsobu života a recyklaci odpadového materiálu. Ke zvýšení účinnosti celého projektu je distribuce  produktů do škol podpořena bezplatnými doprovodnými vzdělávacími opatřeními, kterými jsou např. ochutnávky mléčných výrobků. 

Více informací najdete na  https://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka.