1 logo op jak

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY OP JAK-ZŠ Rokycany, Čechova 40, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005433 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

Doba realizace: od 1. 09. 2023 do 31. 12. 2025

Finanční výše podpory: 581 300,-- Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy 

 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK