Ovoce a zelenina do škol

Logo OZM

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

Naše škola je dlouhodobě zapojena do tohoto projektu a podporuje zdravou výživu dětí a mládeže. Součástí projektu jsou také speciální akce a dny věnované zdravé výživě a zdravému životnímu stylu, ekologickému způsobu života a recyklaci odpadového materiálu. Ke zvýšení účinnosti celého projektu je distribuce  produktů do škol podpořena bezplatnými doprovodnými vzdělávacími opatřeními, kterými jsou např. návštěvy sadů a zemědělských podniků nebo ochutnávky ovoce a zeleniny, včetně exotických druhů.

 Bližší informace o projektu najdete na webových stránkách https://ovocedoskol.szif.cz