Recyklohraní

Logo Recyklohraní

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Naše škola shromažďuje použité baterie, tonery nebo drobná nefunkční elektrozařízení, které poté ekologicky likviduje prostřednictvím firem ECOBAT, ELEKTROWIN, REMOBIL a Cart4Future.

Naši žáci se v rámci projektu zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které zadávají organizátoři projektu. Za splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz