Vužíváme ICT ve výuce

w a

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce

Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012

Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola

Partneři: 49 základních a středních škol

Rozpočet: 27,7 mil. Kč

Realizace: listopad 2014 – červenec 2015

Obsah projektu:

Naše škola se stala partnerskou školou v rámci projektu "CZ.1.07/1.3.00/51.0012 Využíváme ICT ve výuce". Příjemcem dotace je Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola,  Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň.

Projekt byl zaměřen především  na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí) v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Realizací projektu došlo k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT.

Projekt vycházel z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe. Záměr projektu vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.).

Projektový záměr byl  rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto procesu.

Hlavní výstupy:

-  Přes 691 proškolených pedagogických pracovníků

-  6 vzdělávacích kurzů :

  1. Moderní trendy ve využití ICT ve výuce
  2. Praktické využití dotykových zařízení ve výuce
  3. ICT v oborových didaktikách
  4. Základy cloudových řešení
  5. Sociální sítě a online komunita
  6. Rozvoj dovedností pomocí ICT

-   webová platforma pro sdílení a výměnu zkušeností, studijních materiálů a e-learning.

logo EU3